Betingelser, Bridenista og Bridenista Bridal Club

Produkter og tjenester udbydes af:

Bridenista IVS

v. Stine Hemmer-Havnsgaard og Kamilla Madsen

Toftegårdsvej 9

4622 Havdrup

CVR-nr.: 38937421

E-mailadresse: hello@bridenista.com

 

Betaling

Der modtages kun kortbetalinger med følgende kort: Visa, Master Card og American Express.  (Dankort kun ved kombinerede VISA/Dankort). Alle priser er i danske kroner inkl. moms (med mindre andet er angivet).

Hvis et produkt afregnes som abonnement med flere betalinger, vil dette tydelig fremgå lige inden godkendelse af betaling. For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes pr. e-mail.

Ønsker du at ændre det kort abonnementet trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Ved opsigelse af et abonnement vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere, efter at bridenista.com har modtaget og bekræftet opsigelsen. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Bridenista Bridal Club – betingelser v. download af app. 

Bridenista app er produkt tilknytte fordelsklubben for brudepar, Bridenista Bridal Club. For at tilmelde sig fordelsklubben kræver  det download af app til en smartphone med styresystemet IOS eller Android. Basisklubmedlemskabet er gratis – dog afgives mail og brugenavn ved tilmelding. Ved tilmelding samtykker du til at modtage emails, push beskeder samt SMS med tilbud fra Bridenista og Bridenista Bridal Club. Du kan ti len hver tid afmelde en eller flere services ved at skrive til support@bridenista.com – husk at oplyse brugernavn og den email du er tilmeldt med.

For betalingsabonnementer +Club er sammen vilkår gældende. Dog vil en framelding i udpræget omfang begrænse leveringen af det som der betales for, da leveringerne sker online, via appen, mail, push beskeder og sms.

Levering

Produkterne bliver kun leveret digitalt via e-mail eller v, download i app medmindre andet er oplyst i forbindelse med købet. Levering sker via adgang til online medlemsside/app med brugeroprettet log-in og adgangskode. Mistes koder til log-in, vil der på opfordring autogenereres ny adgangskode fra administratormodul, som sendes til den e-mailadresse, hvortil de oprindelig koder er sendt i forbindelse med købet.

For abonnementer gælder, at du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive support@bridenista.com eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet.

Særligt for køb af events. 

Ved køb af billetter til events, gør vi opmærksom på at fortrydelsesretten kun kan anvendes indtil 72 før afholdelse af eventet. Billetter der er bestilt mindre en 72 time før eventet, kan ikke annulleres. General er gældende for events at køber hæfter for egne medbragte ting – herunder også ting afleveret i garderober eller ting efterladt uden opsyn. Køber hæfter for evt. skader denne eller ledsagere (ved gruppekøb) måtte forvolde på afholdelsesstedets bygninger, omgivelser, køretøjer, vej-og haveanlæg samt inventar samt evt. Bridenistas- eller 3. part virksomheders inventar, personel og varer. Bridenista hæfter ikke for skader og/eller twister om skader på inventar, bygninger, køretøjer, vej- og have anlæg m.m. foretaget af gæster.

Bridenista er at opfatte som formidler af mødet mellem billetkøber + ledsagere og 3. part virksomheder, men har intet med evt. aftaler, handler, fremtidige leveringer eller evt. twister mellem køber og 3. parts virksomheder, ej selvom aftalen er indgået på et af Bridenistas events.

Fremstår køber truenede, nedladende, højtryste overfor andre gæster, afholdelsesstedet og det personale, 3. partsvirksomheder inkl. dettes personale, Bridenista inkl. dettes personale, eller på anden vis bryder regelsæt og lovkraft under eventet, kan Bridenista bortvise køber fra eventet, uden tilbagebetaling af billetten.

Der gøres opmærksom på at der ved køb af billetter med tasting-menu og/eller drikkevarer er tale om en smagning og ikke at forveksle med et reelt måltid. Det er købers ansvar senest 74 timer før deltagelse i et event, at give Bridenista besked omkring allergier og særlige diethensyn.

Leveringstiden for varen

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, og er der ikke inden en time modtaget mail med log-in til produktet, kontakt da support@bridenista.com Dog vil nogle produkter, have indhold der leveres løbende i den periode, som er oplyst i forbindelse med købet. For abonnementer sker leveringen i rater som beskrevet under købet.

Særlig opfyldelse: kunden skal oplyse korrekt e-mailadresser, for at modtage link med adgang til produktet.

Særlige vilkår

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Bridenista.

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Produktet må ikke kopieres, gengives eller deles med 3. Part. jf. ophavsretsloven. Skulle dette ske vil den ansvarlige bliver mødt af erstatningskrav svarende til tabt produktsalg.

For Bridenista Bridal Club og Bridenista Bridal +Club gælder det at point kun kan optjenes på køb foretaget EFTER tilmelding som medlem enten via download af app og registrering (Basismedlem) eller download, registrering samt registering med betaling (+Club). Køb hos medlemsbutikker på datoer FØR tilmelding kan der ikke optjenes point på.

Da medlemsbutikkerne i Bridenista Bridal Club er en betalingsordning, kan butikkerne afmelde deres samarbejde med Bridenista med 3 måneders varsel. Derfor gør vi opmærksomme på at der kun kan optjenes point på de butikker der pr. uploadsdato er registreret i Bridenista app. Information og udgående butikker fremsende løbende på mail.

Bridenista er ikke forpligtet til at udbetale point for uploads foretaget mere end 1 måned efter købsdatoen.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos bridenista.com. (Undtagen på events og andre live arrangementer)

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget e-mail med link til produktet(erne). Dog frafalder fortrydelsesretten hvis varen er ibrugtaget, hvilket vil sige at log-in er anvendt og/eller der er foretaget download af filer, billeder, pdf., lyd eller andet.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved support@bridenista.com I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot ikke at ibrugtage/følge link til varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Fortrydes en varer købt med en bonus i form at point, kan point ikke returneres. Er point, der er givet i forbindelse med et køb, brugt, kan købet ikke fortrydes.

Returnering

Du skal ikke sende din ordre retur til os. Vi vil deaktivere dit link samt slette din adgangskode til produktet.

Hvis der er noget galt med varen/links/ (reklamationsret)

Oplever du problemer med det tilsendte link, send da en mail til support@bridenista.com eller anvend hjælpfunktionen, når du er logget ind på selve produktet.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Evt. Adresse
E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, samt at kunne supportere ved evt. bortkomst af log-in koder.

Personoplysningerne registreres hos ekstern udbyder, som opfylder alle sikkerhedsforanstaltninger i persondataloven. Ekstern udbyder er: Simplero.com

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Den dataansvarlige på www.bridenista.com er Simplero.com. Oplysninger afgivet til bridenista.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos bridenista.com har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til bridenista.com via e-mail support@bridenista.com

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Bridenista. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Terms of Service for Bridenista.com

Introduction

Welcome to Bridenista.com. This website is owned and operated by Bridenista. By visiting our website and accessing the information, resources, services, products, and tools we provide, you understand and agree to accept and adhere to the following terms and conditions as stated in this policy (hereafter referred to as ‘User Agreement’), along with the terms and conditions as stated in our Privacy Policy (please refer to the Privacy Policy section below for more information).

This agreement is in effect as of Sep 24, 2017.

We reserve the right to change this User Agreement from time to time without notice. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this User Agreement periodically to familiarize yourself with any modifications. Your continued use of this site after such modifications will constitute acknowledgment and agreement of the modified terms and conditions.

Responsible Use and Conduct

By visiting our website and accessing the information, resources, services, products, and tools we provide for you, either directly or indirectly (hereafter referred to as ‘Resources’), you agree to use these Resources only for the purposes intended as permitted by (a) the terms of this User Agreement, and (b) applicable laws, regulations and generally accepted online practices or guidelines.

Wherein, you understand that:

a. In order to access our Resources, you may be required to provide certain information about yourself (such as identification, contact details, etc.) as part of the registration process, or as part of your ability to use the Resources. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

b. You are responsible for maintaining the confidentiality of any login information associated with any account you use to access our Resources. Accordingly, you are responsible for all activities that occur under your account/s.

c. Accessing (or attempting to access) any of our Resources by any means other than through the means we provide, is strictly prohibited. You specifically agree not to access (or attempt to access) any of our Resources through any automated, unethical or unconventional means.

d. Engaging in any activity that disrupts or interferes with our Resources, including the servers and/or networks to which our Resources are located or connected, is strictly prohibited.

e. Attempting to copy, duplicate, reproduce, sell, trade, or resell our Resources is strictly prohibited.

f. You are solely responsible any consequences, losses, or damages that we may directly or indirectly incur or suffer due to any unauthorized activities conducted by you, as explained above, and may incur criminal or civil liability.

g. We may provide various open communication tools on our website, such as blog comments, blog posts, public chat, forums, message boards, newsgroups, product ratings and reviews, various social media services, etc. You understand that generally we do not pre-screen or monitor the content posted by users of these various communication tools, which means that if you choose to use these tools to submit any type of content to our website, then it is your personal responsibility to use these tools in a responsible and ethical manner. By posting information or otherwise using any open communication tools as mentioned, you agree that you will not upload, post, share, or otherwise distribute any content that:

i. Is illegal, threatening, defamatory, abusive, harassing, degrading, intimidating, fraudulent, deceptive, invasive, racist, or contains any type of suggestive, inappropriate, or explicit language;
ii. Infringes on any trademark, patent, trade secret, copyright, or other proprietary right of any party;
Iii. Contains any type of unauthorized or unsolicited advertising;
Iiii. Impersonates any person or entity, including any Bridenista.com employees or representatives.

We have the right at our sole discretion to remove any content that, we feel in our judgment does not comply with this User Agreement, along with any content that we feel is otherwise offensive, harmful, objectionable, inaccurate, or violates any 3rd party copyrights or trademarks. We are not responsible for any delay or failure in removing such content. If you post content that we choose to remove, you hereby consent to such removal, and consent to waive any claim against us.

h. We do not assume any liability for any content posted by you or any other 3rd party users of our website. However, any content posted by you using any open communication tools on our website, provided that it doesn’t violate or infringe on any 3rd party copyrights or trademarks, becomes the property of Bridenista.com, and as such, gives us a perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, exclusive license to reproduce, modify, adapt, translate, publish, publicly display and/or distribute as we see fit. This only refers and applies to content posted via open communication tools as described, and does not refer to information that is provided as part of the registration process, necessary in order to use our Resources. All information provided as part of our registration process is covered by our privacy policy.

i. You agree to indemnify and hold harmless Bridenista.com and its parent company and affiliates, and their directors, officers, managers, employees, donors, agents, and licensors, from and against all losses, expenses, damages and costs, including reasonable attorneys’ fees, resulting from any violation of this User Agreement or the failure to fulfill any obligations relating to your account incurred by you or any other person using your account. We reserve the right to take over the exclusive defense of any claim for which we are entitled to indemnification under this User Agreement. In such event, you shall provide us with such cooperation as is reasonably requested by us.

Privacy

Your privacy is very important to us, which is why we’ve created a separate Privacy Policy in order to explain in detail how we collect, manage, process, secure, and store your private information. Our privacy policy is included under the scope of this User Agreement. To read our privacy policy in its entirety, click here.

Limitation of Warranties

By using our website, you understand and agree that all Resources and tools we provide are “as is” and “as available”. This means that we do not represent or warrant to you that:
i) the use of our Resources and tools will meet your needs or requirements.
ii) the use of our Resources and tools will be uninterrupted, timely, secure or free from errors.
iii) the information obtained by using our Resources and tools will be accurate or reliable, and
iv) any defects in the operation or functionality of any Resources and tools we provide will be repaired or corrected.

Furthermore, you understand and agree that:

v) any content addet, downloaded or otherwise obtained through the use of our Resources and tools is done at your own discretion and risk, and that you are solely responsible for any damage to your computer or other devices for any loss of data that may result from the download of such content.
vi) no information or advice, whether expressed, implied, oral or written, obtained by you from Bridenista.com or through any Resources ore tools we provide shall create any warranty, guarantee, or conditions of any kind, except for those expressly outlined in this User Agreement.

vii) to optain and hold a copy on your local device of any kind of content that you add, write, ore save into our tools, and that Bridenista.com can not be hold responsoble for the los of data ore expenses incurred in the recovery of data or additional costs for 3rd party services or goods.

Limitation of Liability

In conjunction with the Limitation of Warranties as explained above, you expressly understand and agree that any claim against us shall be limited to the amount you paid, if any, for use of products and/or services. Bridenista.com will not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential or exemplary loss or damages which may be incurred by you as a result of using our Resources, or as a result of any changes, data loss or corruption, cancellation, loss of access, or downtime to the full extent that applicable limitation of liability laws apply.

Copyrights/Trademarks

All content and materials available on Bridenista.com, including but not limited to text, graphics, website name, code, images and logos are the intellectual property of Bridenista.com, and are protected by applicable copyright and trademark law. Any inappropriate use, including but not limited to the reproduction, distribution, display or transmission of any content on this site is strictly prohibited, unless specifically authorized by Bridenista.com.

Termination of Use

You agree that we may, at our sole discretion, suspend or terminate your access to all or part of our website and Resources with or without notice and for any reason, including, without limitation, breach of this User Agreement. Any suspected illegal, fraudulent or abusive activity may be grounds for terminating your relationship and may be referred to appropriate law enforcement authorities. Upon suspension or termination, your right to use the Resources we provide will immediately cease, and we reserve the right to remove or delete any information that you may have on file with us, including any account or login information.

Governing Law

This website is controlled by Bridenista.com from our offices located in the state of Sjealland, Denmark. It can be accessed by most countries around the world. As each country has laws that may differ from those of Sjealland, by accessing our website, you agree that the statutes and laws of Sjealland, without regard to the conflict of laws and the United Nations Convention on the International Sales of Goods, will apply to all matters relating to the use of this website and the purchase of any products or services through this site.

Furthermore, any action to enforce this User Agreement shall be brought in the federal or state courts located in Denmark, Sjealland You hereby agree to personal jurisdiction by such courts, and waive any jurisdictional, venue, or inconvenient forum objections to such courts.

Guarantee

UNLESS OTHERWISE EXPRESSED, Bridenista.com EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

Contact Information

If you have any questions or comments about these our Terms of Service as outlined above, you can contact us at:

Bridenista.com
Toftegårdsvej 9, 4622 Havdruptegaardsvej 9
Havdrup, Sjealland 4622
Denmark

Support@bridenista.com